O mnie

Jestem Dominik Fajferek, pracuje jako Head of SEO w SEM House. Zarządzam budżetami SEO dla czołowych polskich marek. Specjalizuję się w data-driven SEO, wykorzystując sztuczną inteligencję do optymalizacji wyników.

Moje wieloletnie doświadczenie w SEO obejmuje pracę w programach afiliacyjnych, we własnych e-commerce'ach, a także w największej platformie content marketingowej w Polsce, czyli WhitePress®.

Regularnie przeprowadzam eksperymenty SEO na własnych projektach, które przekładają się na aktualną wiedzę i ciekawostki.

Z wykształcenia jestem Inżynierem Oprogramowania i Systemów Informatycznych.

Doświadczenie zawodowe

SEM House

Dzięki połączeniu eksperckiej wiedzy technicznej z kreatywnym podejściem do strategii marketingowych, SEM House pomaga swoim klientom zwiększyć widoczność online i osiągać konkurencyjną przewagę. Głownie w wyszukiwarkach internetowych, ale nie tylko.

Head of SEO (listopad 2023-)

SEM House - Zadbamy o Twoją widoczność w internecie!
Chcesz skutecznie pozycjonować swoją stronę w sieci? Mamy dla ciebie szereg sprawdzonych rozwiązań, dzięki którym rozwiniesz biznes.

WhitePress®

Popularna platforma content-marketingowa, która łączy wydawców i reklamodawców, umożliwiając tworzenie i dystrybucję treści sponsorowanych. Ta platforma jest szczególnie użyteczna dla strategii content marketingu i SEO.

SEO Team Leader (marzec 2022 - październik 2023)
SEO Specialist (styczeń 2020 - luty 2022)

WhitePress | content marketing & influencer marketing
WhitePress - platforma wspomagająca publikację artykułów, tworzenie treści i współpracę z influencerami

Wykształcenie

Uniwersytet Bielsko-Bialski

Kontynuując moją edukacyjną ścieżkę, podjąłem studia na Uniwersytecie Bielsko-Bialskim na kierunku Inżynieria Oprogramowania i Systemów Informatycznych. Studia te pozwoliły mi na pogłębienie mojej wiedzy technicznej i zdobycie umiejętności niezbędnych do projektowania i implementacji zaawansowanych systemów informatycznych. Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas tych studiów stały się kluczowe w moim późniejszym rozwoju zawodowym w dziedzinie SEO.

WBMiI / Wydział Budowy Maszyn i Informatyki UBB

ZSEEiM Bielsko-Biała

Uczyłem się i zdałem egzamin jako Technik Informatyk w Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej. Ta edukacja dała mi solidne podstawy w dziedzinie informatyki, które posłużyły mi jako fundament do dalszego rozwoju mojej kariery w SEO i marketingu cyfrowym.

ZSEEiM Bielsko-Biała - Zespół Szkoł Elektronicznych Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej
Technikum i Szkoła Branżowa I stopnia. ZSEEiM

Great! You’ve successfully signed up.

Welcome back! You've successfully signed in.

You've successfully subscribed to Dominik Fajferek - Head of SEO w SEM House & Ekspert SEO.

Success! Check your email for magic link to sign-in.

Success! Your billing info has been updated.

Your billing was not updated.